Rząd zrealizował w drugim półroczu br. 17 proc. projektów ustaw - wynika z obliczonego przez "Gazetę Prawną" indeksu legislacyjnego. Uwzględnia on projekty, które przyjęła Rada Ministrów, a także ustawy uchwalone i podpisane przez prezydenta. Dziennik przypomina, że rząd planował w tym półroczu przyjąć 175 projektów ustaw. Do tej pory zaakceptował 52; ale tylko nad częścią z nich prace w parlamencie dobiegają końca.

Według gazety rząd przeprowadził przez parlament m.in. większość zapowiadanych nowelizacji ustaw podatkowych - od sierpnia obowiązuje tzw. ustawa abolicyjna, przyjęte zostały zmiany w PIT, zakończono prace nad zmianami w VAT. W Sejmie jest projekt nowej ustawy akcyzowej. Mimo obietnicy rządu nie wprowadzono natomiast podatku liniowego z ulga prorodzinną ani nie zrezygnowano z tzw. podatku Belki.

W sferze gospodarki rząd rozpoczął m.in. prace nad wieloetapową nowelą ustawy o działalności gospodarczej. Przeprowadził też przez parlament cześć zmian dotyczących inwestycji. W Sejmie znajdują się dwa kluczowe projekty - o koncesjach na roboty budowlane i ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W pierwszym półroczu 2008 r. indeks legislacyjny wyniósł 32,60 proc.