Skandal w ONZ-towskiej Agencji do spraw Zwalczania Narkotyków i Zorganizowanej Przestępczości. Nakazana przez sekretarza generalnego ONZ, Kofi Annana, kontrola agencji, mającej siedzibę w Wiedniu, wykazała księżycową gospodarkę, nadużycia, i feudalne stosunki.

Szastanie pieniędzy, nadużycia idące w setki tysięcy dolarów, fałszywe rachunki i prawie żadnych efektów pracy – to główne zarzuty wobec agencji i jej szefa. Blisko 100 tysięcy dolarów poszło na przykład na podróż jachtem dookoła świata, w którą wybrało się, oczywiście służbowo, kilku notabli agencji. Po otrzymaniu raportu, sekretarz generalny ONZ, Kofi Annan, zdruzgotany był także opisem stosunków jakie panowały w wiedeńskiej placówce – centralizmem władzy i kultem kierownictwa o jakim nie śniło się nawet dawnym komunistycznym dyktatorom. Sekretarz generalny ONZ mówi, że nie ma żadnych wątpliwości - dni szefa placówki są policzone.

14:10