Miał być pod nią tajemniczy, ukryty tunel czy pozostałości z czasów II wojny światowej. Tymczasem pod niepozorną skarpą na podzamczu Zamku Grodno w Zagórzy Śląskim na Dolnym Śląsku odkryto prawdopodobnie najstarsze ślady istnienia grodu w tym miejscu. Jeżeli badania archeologów potwierdzą się, będą dowody na to, że zamek powstał o blisko sto lat wcześniej, niż mówią o tym dokumenty historyczne.

Miał być pod nią tajemniczy, ukryty tunel czy pozostałości z czasów II wojny światowej. Tymczasem pod niepozorną skarpą na podzamczu Zamku Grodno w Zagórzy Śląskim na Dolnym Śląsku odkryto prawdopodobnie najstarsze ślady istnienia grodu w tym miejscu. Jeżeli badania archeologów potwierdzą się, będą dowody na to, że zamek powstał o blisko sto lat wcześniej, niż mówią o tym dokumenty historyczne.
To już kolejne prace archeologiczne-eksploratorskie w tym miejscu /Grupa Eksploracyjna Miesięcznika "Odkrywca" /Materiały prasowe

To już kolejne prace archeologiczne-eksploratorskie w tym miejscu. Mają potwierdzić lub wykluczyć krążące wokół zamku legendy. Obecnie badany jest teren w okolicach starych murów. 

Początki prac nie były obiecujące. Okazało się, że wierzchnia warstwa skarpy to głównie gruz, który zgarnięto tu z górnego dziedzińca. Nieco niżej udało się jednak odnaleźć warstwę spalenizny.

Datujemy ją na XVII wiek. Był to moment, kiedy zamek spłonął. Przynajmniej jego część. Ja osobiście wiążę to z pożarem, który ewentualnie mógł być spowodowany uderzeniem pioruna, taka informacja pojawiała się w źródłach historycznych. To może być także efekt bunty chłopskiego, który w tym czasie ogarnął okoliczne wsie. Zbuntowani chłopi podeszli pod zamek, który miał być przez nich w jakimś stopniu zniszczony - mówi Łukasz Orlicki z Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika "Odkrywca".

Archeologów zaskoczyły jednak dalsze poszukiwania. Udało się prawdopodobnie dotrzeć do pozostałości ze wczesnego średniowiecza. To może być przełom XII i XIII wieku. Dla historyków to może być sensacyjne odkrycie. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą obecnie z XIV wieku. O tym, kto założył gród, mówią jedynie legendy. Miał tego dokonać Bolko I Surowy. Brakowało jednak na to dowodów. Prowadzone wykopaliska mogą być pierwszym dowodem na potwierdzenie tej historii. Może się zatem okazać, że historia Zamku Grodno jest o blisko sto lat dłuższa, niż obecnie się sądzi.

Teraz kluczowe będą dalsze badania. Do tej pory w czasie prac odnaleziono głównie fragmenty ceramiki i zwierzęcych kości. Zostaną one poddane szczegółowym analizom. Same prace archeologiczne na Zamku Grodno prowadzone będą do końca miesiąca. 

(mpw)