Posłowie wybrali dwóch zastępców i szesnastu członków nowego Trybunału Stanu. Wśród sędziów znalazł się m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Zastępcami przewodniczącego TS zostali: prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar i adwokat z Wrocławia Andrzej Grabiński.

Największe protesty ze strony PiS-u wywołała kandydatura Jacka Majchrowskiego. Prawo i Sprawiedliwość chciało, aby w osobnym głosowaniu zdecydować o kandydaturze prezydenta Krakowa, a w kolejnym - o pozostałych kandydaturach. Posłowie odrzucili jednak ten wniosek.

Głosowano na całą listę kandydatów zgłoszonych przez kluby na zasadzie parytetu. Za takim składem TS opowiedziało się 422 posłów, nikt nie był przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Ponadto sędziami Trybunału zostali:

- adwokat z Wrocławia Lech Adamczyk;

- obecny zastępca przewodniczącego TS Kazimierz Barczyk;

- adwokat i była senator Anna Bogucka-Skowrońska;

- obecny wiceminister sprawiedliwości Andrzej Duda;

- prof. prawa z Warszawy Ewa Gruza;

- doktor habilitowany nauk prawnych z Białegostoku Dariusz Kijowski;

- radca prawny, były wiceminister sprawiedliwości Sylweriusz Królak;

- adwokat ze Śląska Janusz Margasiński;

- komisarz wyborczy w Warszawie Józef Medyk;

- adwokat z Gdańska Roman Nowosielski;

- prawnik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Krystyna Pawłowicz;

- profesor prawa Andrzej Jan Szwarc;

- sędzia z Tarnowskich Gór,

- były poseł Krzysztof Śmieja;

- obecny zastępca przewodniczącego TS Jarema Trzebiński i łódzki adwokat Andrzej Wosiński.

Zgodnie z ustawą, Trybunał Stanu wybierany jest na okres kadencji Sejmu - z tym, że dotychczasowy Trybunał zachowuje swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu.

W skład TS mogą być wybrani obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej. Trybunał składa się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i 16 członków wybieranych spoza grona posłów i senatorów.

Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Przewodniczącym TS jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą: prezydent, premier oraz ministrowie, prezes NBP, prezes NIK, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.