Straż miejska znów będzie mogła wystawić mandaty za przekroczenie prędkości, gdy zarejestruje to fotoradar - zdecydował Sejm. Nowe przepisy dają strażnikom możliwość karania między innymi za wyprzedzanie na ciągłej linii, jazdę po pasie tylko dla autobusów czy przejechanie na czerwonym świetle.

Inicjatywa ustawodawcza ma związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku. TK uznał wówczas, że straż miejska nie może karać mandatami kierowców, zarejestrowanych przez fotoradar na przekroczeniu dozwolonej prędkości.

TK uznał za niekonstytucyjne przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dawało straży miejskiej takie uprawnienia.

Trybunał podkreślił, że ustawa o ruchu drogowym, na podstawie której wydano to rozporządzenie, nie pozwala straży na ściganie takich wykroczeń. Po orzeczeniu TK, straż miejska musiała zdjęcia z fotoradarów przesyłać policji, dopiero ta mogła karać kierowców.