Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy podwyżkowej. Ustawa gwarantuje pracownikom służby zdrowia utrzymanie 30 proc. podwyżek uzyskanych w 2006 roku. Podnosi także – od października – wskaźnik kosztów świadczeń medycznych we wszystkich szpitalach. Według nowelizacji 40 proc. wzrostu wartości kontraktu placówki medycznej musi być, pod groźbą sankcji, przeznaczone na wzrost płac jej pracowników.

Przyjęta została poprawka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która znosi ograniczenia

procentowe w przyznawaniu pracownikom podwyżek.

Pielęgniarki – przysłuchujące się dzisiejszej debacie sejmowej – były przerażone zachowaniem posłów. Nasza praca polega na dyscyplinie, a tu dyscypliny żadnej nie ma. Najbardziej rozczarowuje nas jednak brak poziomu. Nie widzimy żadnego poczucia odpowiedzialności - ich głos został jednak w końcu wysłuchany i posłowie zajęli się ustawą.

Obecnie kobiety likwidują swoje "miasteczko" przed Sejmem.