Sejm odrzucił senacką poprawkę do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zakładała ona, że nie tylko w przypadku śmierci, ale także innych losowych przypadkach powodujących wakat na stanowisku prezesa IPN marszałek Sejmu będzie wskazywał jego następcę.

W głosowaniu uczestniczyło 396 posłów, większość bezwzględna wynosiła 199 głosów. Za odrzuceniem poprawki - zgodnie z rekomendacją sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - opowiedziało się 391 posłów, pięciu było przeciw nikt nie wstrzymał się od głosu.

Formalne uregulowanie kwestii następcy prezesa IPN stało się konieczne w związku ze śmiercią w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem szefa Instytutu Janusza Kurtyki.

Zgodnie z ustawą, w przypadku śmierci urzędującego prezesa IPN jego obowiązki przejmie jeden z jego zastępców, wskazany przez marszałka Sejmu. Zastępca prezesa będzie pełnić jego obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowo wybranego prezesa. Nowela zakłada też wprowadzenie obowiązkowego wyboru przez urzędującego prezesa od jednego do trzech swoich zastępców (wcześniej prezes mógł, ale nie musiał powołać nie więcej niż trzech zastępców).

Pod koniec kwietnia marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki prezydenta, podpisał wcześniejszą nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zmienia zasady wyboru władz Instytutu i poszerza dostęp do jego akt. Wejdzie ona w życie 27 maja.

Przeciw podpisaniu tej nowelizacji opowiadali się przedstawicieli PiS i współpracownicy zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którzy argumentowali, że Komorowski powinien uszanować jego wolę i skierować nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego. Komorowski - jak mówił - nie znalazł żadnego powodu, dla którego mielibyśmy się obawiać niekonstytucyjności nowelizacji.

Wcześniej, 21 kwietnia kolegium IPN ogłosiło konkurs na nowego prezesa Instytutu. Termin zgłaszania kandydatów mija w piątek - 21 maja.