O "paraliżowaniu" Trybunału Konstytucyjnego mówili przedstawicielom Komisji Weneckiej sędziowie Trybunału - taką informację przekazał po spotkaniu z delegacją prezes TK Andrzej Rzepliński. Przedstawiciele Komisji przyjechali do Polski w ramach prac nad opinią nt. nowej ustawy o TK, która ma być przyjęta w połowie października. W rozmowach z delegacją nie wzięli udziału sędziowie wybrani przez obecny Sejm.

O "paraliżowaniu" Trybunału Konstytucyjnego mówili przedstawicielom Komisji Weneckiej sędziowie Trybunału - taką informację przekazał po spotkaniu z delegacją prezes TK Andrzej Rzepliński. Przedstawiciele Komisji przyjechali do Polski w ramach prac nad opinią nt. nowej ustawy o TK, która ma być przyjęta w połowie października. W rozmowach z delegacją nie wzięli udziału sędziowie wybrani przez obecny Sejm.
Sprawozdawcy Komisji Weneckiej Sarah Cleveland i Jean-Claude Scholsem, prezes TK Andrzej Rzepliński i wiceprzewodniczący Komisji Weneckiej Kaarlo Tuori /Jakub Kamiński /PAP

Prezes TK Andrzej Rzepliński powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że członkowie Komisji Weneckiej "doskonale wiedzą" o paraliżu Trybunału. Równocześnie zaznaczył, że TK funkcjonuje niezależnie od "toksycznych okoliczności", a "jednym z elementów prób zarządzania Trybunałem jest ogłaszanie co dwa tygodnie, że będzie nowa ustawa o TK albo że nie będzie nowej ustawy".

Wiceprezes TK Stanisław Biernat relacjonował natomiast, że członkowie Komisji pytali m.in. o stanowisko wobec wypowiedzi polityków obraźliwych dla sędziów TK. Jeśli w jakiejś kwestii byli poruszeni, to byli poruszeni co do sposobu traktowania Trybunału przez polityków. Widać, że są zorientowani także w stanie naszej debaty - stwierdził.

Biernat poinformował ponadto, że odbyło się również krótkie spotkanie przedstawicieli Komisji z sędziami wybranymi przez poprzedni Sejm w październiku 2015 roku, których prezydent Andrzej Duda nie zaprzysiągł.

Nie doszło natomiast do spotkania delegacji z sześciorgiem sędziów wybranych do TK przez obecny Sejm w grudniu 2015 roku i w kwietniu tego roku - sędziowie odmówili bowiem spotkania.

Utraciliśmy zaufanie do Komisji i podejrzewamy, że spotkanie posłużyłoby jedynie legitymizacji kolejnej bezpodstawnie stronniczej i niekorzystnej dla Państwa Polskiego opinii - wyjaśnili.

(edbie)