​Ministerstwo Edukacji Narodowej ma ujawnić, kto przygotował zmienione podstawy programowe - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

MEN, do którego wniosek w tej sprawie złożyła fundacja Przestrzeń dla Edukacji, twierdził, że nie może ujawnić imion i nazwisk autorów, zasłaniając się prawem ekspertów do zachowania prywatności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił jednak ten tok rozumowania. 

Osoby, które wykonują zadania na zlecenie administracji publicznej, czyli Ministerstwa Edukacji, i otrzymują za to wynagrodzenie pochodzące ze środków publicznych, muszą się liczyć z ograniczeniem ich prawa do prywatności. 

Sąd zwrócił też uwagę na prawo obywateli do wiedzy o tym, kto jest autorem podstaw programowych. 

Wyrok nie jest prawomocny, MEN może odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Na rozprawie nie było żadnego przedstawiciela resortu.

(ph)