Są już oficjalne wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po 4 dniach od głosowania Państwowa Komisja Wyborcza uporała się z liczeniem głosów w wyborach bezpośrednich. Na resztę trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni.

Ponad połowa wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została wybrana w pierwszej turze wyborów. Zdecydowana większość z nich to wójtowie małych gmin, do 20 tys. mieszkańców.

Tam, gdzie wybory rozstrzygnęły się już w pierwszej turze, zarejestrowane w skali całego kraju komitety wyborcze, poza PSL, nie mogą raczej mówić o poważnych sukcesach. Natomiast spośród kandydatów, którzy weszli do drugiej tury wyborów najwięcej, bo 354, wystawiła koalicja SLD-UP.

Frekwencja na podstawie wyników wyborów wójtów wyniosła 44,33 proc. i była niższa od tej z poprzednich wyborów samorządowych.

Foto: Archiwum RMF

15:55