Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w prawie ochrony środowiska. Nowe przepisy pozwolą na udzielanie pomocy krajom rozwijającym sie, które muszą zabezpieczyć się przed zmianami klimatu. Związane jest to z realizacją zobowiązań podjętych podczas światowej konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze przed dwoma laty.

Porozumienie kopenhaskie zobowiązuje Polskę i inne kraje świata do pomocy krajom rozwijającym się. W latach 2010-12 kraje rozwinięte mają przeznaczyć w sumie do 30 mld dolarów, które krajom rozwijającym się umożliwić mają m.in. adaptację do zmian klimatycznych, pozwolić im na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwić transfer technologii środowiskowych do tych krajów. Unia Europejska w latach 2010-12 ma zapewnić na ten cel 7,2 mld euro.

Projekt zmian przyjętych przez rząd pozwala na przekazywanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc rozwojową dla innych krajów. NFOŚiGW przekaże na rezerwę celową budżetu 10 proc. zysków ze sprzedaży innym krajom naszych uprawnień do emisji CO2. Do tej pory Polska zarobiła w ten sposób ponad 100 mln euro, które przeznacza na inwestycje w ochronę środowiska.