Aby ukrócić spekulacje na temat powodów zdymisjonowania gabinetu

Stiepaszyna - Borys Jelcyn podpisał dekret ustanawiający wybory

parlememtarne na 19 grudnia. Tym samym w Rosji formalnie rozpoczęła

sę kampania wyborcza. Wcześniej pojawiły się głosy jakoby odwołanie

rządu przez prezydenta miało w konsekwencji doprowadzić do opóźnienia

elekcji do Dumy i Rady Federacji.