​Naruszenie praw pracowników Biura TK, ingerencję władzy wykonawczej w prace TK i ograniczenie kompetencji TK do ochrony praw i wolności obywateli - zarzucił Rzecznik Praw Obywatelskich trzem ustawom ws. TK, które zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego.

​Naruszenie praw pracowników Biura TK, ingerencję władzy wykonawczej w prace TK i ograniczenie kompetencji TK do ochrony praw i wolności obywateli - zarzucił Rzecznik Praw Obywatelskich trzem ustawom ws. TK, które zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar /PAP/Marcin Obara /PAP

Chodzi o uchwalone w listopadzie i grudniu 2016 roku ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi dwie poprzednie ustawy.

RPO Adam Bodnar wskazał m.in. na prawa pracowników Biura Trybunału, których "ustawa pozwala wyrzucić z pracy bez podania przyczyny". Ponadto jego zdaniem doszło do naruszenia trójpodziału władzy, gdyż uzależniono publikację orzeczeń Trybunału "od tego, jaki status nadaje im inna władza".

Według Rzecznika przepisy dały też "władzy wykonawczej prawo do wszczynania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów TK". Rzecznik wskazał także na problem uniemożliwienia Trybunałowi orzekania w sprawie przepisów, które przestały obowiązywać. 

(ph)