Moskwa zgodziła się na respektowanie do 1 października certyfikatów weterynaryjnych państw Unii Europejskiej. Tym samym cofnięte zostaną wprowadzone w ubiegłym tygodniu restrykcje w imporcie mięsa i produktów mlecznych.

Rosyjski minister rolnictwa Aleksiej Gordiejew zaznaczył jednak, że po 1 października powinien zacząć obowiązywać jednolity unijny certyfikat na wszystkie mięsne i mleczne unijne produkty.

Sprawa certyfikatów doprowadziła w ubiegłym tygodniu do wstrzymania przez Rosję importu mięsa i produktów mlecznych ze wszystkich krajów Unii, w tym Polski.

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że Polska jest największym unijnym dostawcą wieprzowiny na rynek rosyjski. Natomiast w eksporcie innych gatunków mięsa i produktów mleczarskich zdecydowanie wyprzedza ją cała grupa starych państw członkowskich (przede wszystkim Niemcy, a także - zależnie od produktu - Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia).