50 milionów złotych kary musi zapłacić PZU Życie za utrudnianie klientom odstąpienia od zawartej umowy. Taką decyzję podjął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd wziął pod lupę grupowe ubezpieczenia pracownicze, które są zawierane między pracodawcą a ubezpieczycielem. Zdaniem UOKiK, PZU Życie stosowało takie klauzule umów, które utrudniały właścicielom firmy zerwanie umowy. Przedsiębiorcy musieli np. płacić składki za trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Pracodawca był trochę w kleszczach i musiał się mocno zastanowić, czy rzeczywiście chce zmienić ubezpieczyciela. Taką sytuacje, zdaniem Wojciecha Szymczaka z UOKiK, wykorzystywało PZU Życie, które w tym segmencie ubezpieczeń przez lata opanowało aż 90 procent całego rynku.