Alerty RCB o zakazie przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią otrzymali mieszkańcy części województw podlaskiego i lubelskiego.

"Uwaga! Zakaz przebywania w strefie buforowej przyległej do granicy z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach" - ostrzeżenia o takiej treści rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 

Zakaz ma związek z napiętą sytuacją na granicy z Białorusią

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Zakaz wprowadzony na 90 dni

Przypomnijmy, że od 13 czerwca na ok. 60 km odcinku polsko-białoruskiej granicy w Podlaskiem obowiązuje czasowy zakaz przebywania. 

Celem tzw. strefy buforowej jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym, jak również funkcjonariuszom policji, straży granicznej i żołnierzom.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią ukazało się w środę w Dzienniku Ustaw.

Zakaz wprowadzono na 90 dni.

Zgodnie z rozporządzeniem, strefa zakazu przebywania obejmuje 60,67 km granicy na odcinku położonym w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i w Czeremsze.

Na odcinku 44,55 km obszar objęty zakazem ma szerokość 200 m od linii granicy państwowej, a na odcinku 16,12 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa ma szerokość ok. 2 km.