Dwugodzinny strajk ostrzegawczy zapowiedziały na środę pielęgniarki i położne z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Żądają wyższych pensji – o 660 złotych miesięcznie.

Protest rozpocznie się o godz. 8 rano. W jego trakcie opiekę nad chorymi będą sprawować pielęgniarki oddziałowa oraz lekarze.

Katarzyna Markowska ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powiedziała, że proponowany przez dyrekcję placówki miesięczny dodatek w wysokości 350 złotych, ich nie satysfakcjonuje. Chcemy podwyżki w wysokości 660 złotych do podstawy miesięcznego wynagrodzenia - zaznaczyła.

Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu są od pięciu miesięcy w sporze zbiorowym z dyrekcją. Prowadzone do tej pory mediacje zakończyły się fiaskiem.

Dyrekcji placówki udało się natomiast dojść do porozumienia z innymi grupami zawodowymi w szpitalu, m.in. z radiologami, diagnostami laboratoryjnymi i rehabilitantami. Otrzymają oni dodatek w wysokości 350-400 zł. Po 150 zł dodatku za cztery miesiące mają też dostać salowe, sekretarki, sanitariusze, gipsiarze i operatorzy urządzeń sterylizacyjnych.