Deklaracje m.in. obniżenia kosztów i likwidacji barier dla przedsiębiorców zawiera pakt dla przedsiębiorców podpisany przez przedstawicieli PSL-Koalicji Polskiej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na środowisko, które buduje centrową ofertę dla Polski - zapewnił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL przekonywał przed podpisaniem paktu, że przedsiębiorcy mogą liczyć na PSL, na związki przedsiębiorców, które są z Koalicją Polską, na Pawła Kukiza, na samorządowców. Na całe środowisko, które buduje centrową, chadecka ofertę dla Polski - powiedział Kosiniak-Kamysz w Sokołowie w siedzibie jednej z prywatnych firm.

Przedsiębiorca, to nie jest oszust, to jest dobry człowiek, który buduje gospodarkę w Polsce - podkreślał Kosiniak-Kamysz. W jego ocenie "nie powinno mieć miejsca ciągłe oskarżanie, ciągłe nękanie" przez władze i kontrole.

Według PSL-Koalicji Polskiej przyszła kadencja Sejmu generalnie powinna "oddać szacunek ludziom ciężkiej pracy". 

Polscy przedsiębiorcy w znakomitej części są uczciwi, są dobrymi obywatelami i ich wsparcie leży w polskiej racji stanu - uważa PSL -Koalicja Polska. To dzięki ich pracy - podkreślono - możliwa jest realizacja w Polsce programów społecznych.

Podpisany we wtorek pakt zawiera m.in. deklarację obniżenia kosztów i likwidację barier dla przedsiębiorców, wspieranie rozwoju rynku pracy i kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie głosu przedsiębiorców przez ograniczenie liczby kontroli, powrót do realnego dialogu społecznego oraz utworzenie Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

Obniżeniu kosztów i likwidacji barier ma służyć postulowane wprowadzenie dobrowolnego ZUS od przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność, skrócenie postępowań administracyjnych i sądowych, szybsze wypłacenie zasiłków chorobowych dla pracowników przez ZUS - od już od 15 dnia zwolnienia oraz ograniczenie zmian w prawie dotyczącym przedsiębiorców.

Dla wspierania rozwoju rynku pracy i kształcenia zawodowego PSL -Koalicja Polska deklaruje doprowadzenie do dostosowania kierunków szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków i wyznaczanie programów kształcenia w porozumieniu z przedsiębiorcami. Chce też ulg podatkowych dla tych przedsiębiorców, którzy realizują praktyki zawodowe dla uczniów.

Obok Kosiniaka-Kamysza pakt został podpisany przez Dariusza Grabowskiego z Polska Nas Potrzebuje, byłego szefa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika i Robert Modraka z Kukiz'15.