Komisja Europejska pozwie Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za wprowadzenie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian roślin genetycznie modyfikowanych (GMO).

Zgodnie z unijną dyrektywą, kraje członkowskie nie mogą zakazać wprowadzania do obrotu roślin GMO, jeśli zostały one dopuszczone w Unii.

Chodzi o nowelizację ustawy z kwietnia 2006 roku o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Przepisy te uniemożliwiają zakup i uprawę roślin modyfikowanych genetycznie w naszym kraju, co – zdaniem Komisji - jest sprzeczne z prawem UE.