​Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Cezary F. miał podżegać do ciężkiego pobicia osoby, z którą był skonfliktowany. W zamian za to miał się podjąć pośrednictwa w załatwieniu spraw dotyczących postępowań karnych dotyczących osób przyjmujących to zlecenie.

O skierowaniu do Sądu Rejonowego w Częstochowie aktu oskarżenia przeciwko Cezaremu F. poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Prokurator, który jest obecnie zawieszony w czynnościach, odpowie za podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu korzystnych decyzji procesowych.

Śledztwo przeciwko F. prowadził Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. "Cezary F. został oskarżony o podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego trwałą niezdolnością do pracy w zawodzie. W zamian za tę przysługę podjął się pośrednictwa w załatwieniu spraw dotyczących postępowań karnych osób, które miały dokonać pobicia" - podał w komunikacie dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Cezaremu F. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiądzie Tomasz B., który odpowie za współdziałanie z prokuratorem. "W toku postępowania ustalono, że Cezary F. wszedł w porozumienie ze swoim znajomym Tomaszem B., którego celem było znalezienie osób skłonnych do podjęcia się pobicia osoby, z którą prokurator był skonfliktowany. Zgodnie z założeniami, wskutek działań wykonawców zlecenia osoba ta miała ‘wylądować’ na wózku inwalidzkim" - podała PK.

Oskarżeni mieli załatwić sprawy dot. postępowań karnych

Według ustaleń śledztwa w ramach "zapłaty" za przyjęcie zlecenia prokurator wraz z Tomaszem B. m.in. podjęli się pośrednictwa w załatwieniu spraw dotyczących postępowań karnych dwóch zleceniobiorców. "Cezary F. opracował dla nich pisma procesowe dotyczące udzielenia przerwy w wykonaniu kary oraz zamiany orzeczonej kary pozbawienia wolności. Do wykonania zlecenia nie doszło z uwagi na zatrzymanie przez policję dwóch spośród zleceniobiorców w celu odbycia kary pozbawienia wolności" - podała PK.

Ogłoszenie zarzutów prokuratorowi Cezaremu F. i skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do sądu było możliwe po tym, jak Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 27 lipca 2018 roku zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Uchwała ta została utrzymana w mocy uchwałą Sądu Najwyższego - Sądu Dyscyplinarnego z 13 grudnia 2018 roku.

Uchwała ta zezwalała również na tymczasowe aresztowanie prokuratora. W śledztwie sąd zastosował wobec Cezarego F. areszt z zastrzeżeniem, że ten środek zapobiegawczy zostanie uchylony po wpłacie 100 tys. zł poręczenia majątkowego i podejrzany pozostanie pod dozorem policji. Cezary F. wpłacił kwotę poręczenia i będzie odpowiadał w procesie z wolnej stopy - powiedziała rzeczniczka PK Ewa Bialik.

W toku śledztwa dokonano zabezpieczenia grożącej Cezaremu F. nawiązki w wysokości 100 tys. zł poprzez ustanowienie hipotek na jego nieruchomościach - podała PK.