Dziś powinno ruszyć przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy, czyli trzy tysiące złotych. Ustawa podpisana przed długim weekendem przez prezydenta weszła w życie. Problem jednak w tym, że – jak informujecie na Gorącą Linię RMF FM – są problemy ze złożeniem wniosków. Brakuje przepisów wykonawczych – ostrzega nasz reporter.

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosku o dodatek węglowy nie można złożyć ani przez internet, ani osobiście w urzędzie. Brakuje rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy. Projekt rozporządzenia i projekt wzoru wniosku wcześniej zostały co prawda opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji - problem jednak w tym, że to nadal projekt, a do tego rządowa strona działa z problemami - informujecie na Gorącą Linię RMF FM.Gminy nie mogą więc przyjmować wniosków o dopłaty, a urzędnicy twierdzą, że czekają tylko na rządowe przepisy. Urzędy wyznaczyły już nawet na dziś specjalne dyżury w sprawie dodatku węglowego - zwykle w godzinach popołudniowych - ale z adnotacją, że odbędą się one pod warunkiem opublikowania wzoru wniosku.

Nasz reporter przed godziną 10 we wtorek rozmawiał z rzecznikiem resortu klimatu i środowiska Aleksandrem Brzózką, który stwierdził, że nie wie, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie. Być może jest to kwestia kilku dni.

Urzędnicy zapewniają, że są gotowi

Zainteresowanie składaniem wniosków jest ogromne. Od rana mamy telefony w sprawie dodatku węglowego - mówią nam samorządowcy i bezradne rozkładają ręce. Jak zaznaczają, chociaż mieli mało czasu na przygotowanie (ustawę przyjęto piątego sierpnia a prezydent podpisał ją w ostatni czwartek) to są przygotowani do jej realizacji.

Legionowo na Mazowszu wyznaczyło na dziś specjalne dyżury w urzędzie dla chętnych składających wnioski. W tej sytuacji nie ma to jednak sensu.

Gotowe są też Skierniewice i tamtejszy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, bo to on będzie zajmował się wnioskami.

"Potrzebny jest wniosek, którego wzór ma się pojawić po opublikowaniu rozporządzenia. Wiem, że ośrodek stara się podejmować kroki wyprzedzające. Rozmawiano z drukarniami. Kiedy ten wzór pojawi się, będzie można go sprawnie wydrukować" - powiedział RMF FM rzecznik Skierniewic Przemysław Rybicki.

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

We wniosku trzeba będzie m.in. podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek, a także określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, bądź wieloosobowe. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane.

Trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chodzi m.in. o to, że gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.


Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Opracowanie: