Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Kandydatów na objęcie ministerstw w nowym rządzie poznaliśmy już 8 listopada. W rządzie pojawi się kilka nowych twarzy, będą też nowe resorty. Zaskoczeniem może być fakt, że tymczasowym ministrem sportu i turystyki będzie premier Morawiecki. "W większości przypadków jesteście państwo tymi, którzy sprawdzili się już w służbie dla Rzeczpospolitej, w służbie dla współobywateli, dla naszego społeczeństwa i dla polskiego państwa" - mówił prezydent podczas uroczystości powołania rządu.

Oto skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego:

W nowym rządzie nie będzie Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Z dotychczasowego resortu środowiska zostaną wydzielone dwa osobne: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.

Wicepremierami pozostali Piotr Gliński, który zachował też tekę ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin, który tak jak w poprzednim gabinecie jest też ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i Jacek Sasin, który został też ministrem aktywów państwowych.

Nowego ministra sportu poznamy prawdopodobnie do końca listopada


Mateusz Morawiecki będzie pełnił funkcję ministra sportu do końca miesiąca. Taką deklarację w Pałacu Prezydenckim złożył rzecznik rządu Piotr Müller. Kandydatów na ministra sportów jest dwóch. Jak mówił Müller, obie osoby muszą "pozamykać swoje sprawy". Są w takiej samej sytuacji, że po ewentualnej decyzji muszą uporządkować kwestie formalne i jedna z tych osób będzie mogła objąć funkcję ministra sportu - mówił Müller.

Rzecznik dopytywany o kandydatów wskazał, że "osoby związane ze sportem". Na pewno ministrem sportu będzie kobieta.

Dwa miesiące w rządzie nie będzie ministra środowiska. Tę funkcję na razie będzie pełnił nowy minister klimatu - Michał Kurtyka. To dlatego że trzeba zmienić ustawę o działach i dostosować kompetencje do nowego podziału resortów. W myśl obecnej ustawy, środowisko jest jednym działem i obejmuje m.in. sprawy: ochrony i kształtowania środowiska; ochrony przyrody; geologii; gospodarki zasobami naturalnymi; kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska; leśnictwa; ochrony lasów i gruntów leśnych; łowiectwa; GMO. Ponadto ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, minister ten sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe". Michał Woś będzie więc na razie tylko ministrem - członkiem Rady Ministrów.

Na zmianę ustawy czeka też Jacek Sasin. Dopiero wtedy okaże się, które spółki Skarbu Państwa będą podlegać ministrowi aktywów.

Prezydent: Jestem otwarty na wszelkie państwa inicjatywy

Prezydent pogratulował powołanym członkom rządu i podziękował tym spośród nich, którzy w poprzedniej kadencji także pełnili swoje funkcje. Nawiązując do ślubowania nowych członków Rady Ministrów stwierdził, że jest to służba "w poczuciu, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli" jest najwyższym nakazem.

W większości przypadków jesteście państwo tymi, którzy sprawdzili się, czasem już wielokrotnie w służbie dla Rzeczpospolitej, w służbie dla współobywateli, dla naszego społeczeństwa i dla polskiego państwa. Ogromnie za to dziękuję i wiem, że nie jest to łatwe, wiem, że nie jest to praca od przysłowiowej godz. 8 do godz. 16, to jest praca w nielimitowanym zakresie godzin, czasem praca przez całe noce, trudno ją w ogóle oszacować - mówił Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że jest zawsze otwarty na współpracę z członkami rządu. Jestem zawsze otwarty na wszelkie państwa inicjatywy, na to, żeby te dobre inicjatywy służące realizacji założeń programowych, ważnych założeń programowych dla Polski, żeby je wspierać, bo jestem przekonany, że one będą służyły Polsce, i będą służyły polskiemu społeczeństwu - powiedział Andrzej Duda.

W czasie uroczystości przemawiał również premier Morawiecki. Podkreślił, że "celem celów" jego rządu jest "uczynienie z Polski najlepszego kraju do życia w Europie, kraju, do którego wrócą ci, którzy wyemigrowali". Służba Rzeczpospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym, to jedna z największych rzeczy. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to takie wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie Rzeczpospolitej, poprawie losu naszych rodaków, to wartości, o których mówił prezydent Lech Kaczyński - powiedział Morawiecki w Pałacu Prezydenckim.

Tuż po uroczystości w Pałacu Prezydenckim rząd zebrał się na pierwszym posiedzeniu. Ma ono charakter inauguracyjny. Będzie to po prostu dyskusja w zamkniętym gronie Rady Ministrów o planach rządu na tę kadencję - mówił Müller. 

Expose we wtorek?

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że premier Morawiecki wygłosi expose prawdopodobnie we wtorek. Potrwa około 1,5 h. Rzecznik rządu zapowiedział, że w wystąpieniu premiera poruszonych zostanie wiele tematów. Jak jednak dodał, "nie chodzi o to, żeby to expose było przegadane".

Z jednej strony muszą być konkrety, ale z drugiej strony wizja rozwoju nie tylko na cztery lata, ale również wychodzenie z tą wizją rozwoju na nieco większą perspektywę - mówił Müller. Jak dodał, poruszone zostaną m.in. tematy gospodarcze. Oczywiście realizacja dalszej strategii odpowiedzialnego rozwoju, ale też duże cele inwestycyjne, infrastrukturalne - zaznaczył.

Wskazał, że chodzi tu m.in. o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, która ma potrwać ok. 10 lat. Trzeba pokazać mapę rozwoju Polski pod tym kątem i pokazać, jak Polska ma być osadzona - jeżeli chodzi o komunikację w całym obszarze europejskim - powiedział.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: RZĄD BEZ MINISTRA SPORTU