Premier Kopacz żąda wyjaśnień w sprawie kontroli Najwyższej Izby Kontroli w spółce ELEWARR - dowiedział się reporter RMF FM. W poniedziałek szefowa rządu spotka się w tej sprawie z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim.

W ujawnionym dziś raporcie Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w spółce zbożowej należącej do Agencji Rynku Rolnego. 

NIK ocenia negatywnie sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad ELEWARR sp. z o.o. przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Wykazano, że spółka przestała pełnić kluczową rolę w stabilizacji rynku zbóż oraz w przechowywaniu zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej. Zmalała też jej rola w przechowywaniu rezerw strategicznych. Przeprowadzone zmiany organizacyjne okazały się nieskuteczne. Prezes Agencji Rynku Rolnego nie zapobiegł też pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki ELEWARR. 

NIK chce, by ministrowie rolnictwa i finansów rozważyli likwidację spółki. 

(mal)