Prawo jazdy bez adresu zamieszkania. W dokumencie potwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami nie będzie już takiej rubryki. Nowy wzór dokumentu zaprezentowało Ministerstwo Infrastruktury. Dla kierowców oznacza to m.in., że zmiana adresu zamieszkania nie będzie już wymuszać zmiany dokumentu.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że umieszczanie adresu w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami, to kłopot i dodatkowy koszt dla kierowcy. Wymiana prawa jazdy, przy zmianie adresu zamieszkania, nie ma więc uzasadnienia - orzekł trybunał. 

Dokument ma potwierdzać uprawnienia kierowcy, a nie jego miejsce zamieszkania - argumentowano. 

Bez adresu prawa jazdy będą wydawane od 4 marca przyszłego roku.

Nie będzie natomiast wymiany dotychczasowych dokumentów.

Od 1 października bez dowodu rejestracyjnego

Od października kierowcy nie muszą już mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i zaświadczenia o opłaconym OC. Pozwalają na to przepisy, które weszły w życie.

Choć nie ma obowiązku noszenia przy sobie wspomnianych dokumentów, to samochód musi mieć ważne badania techniczne i ubezpieczenie OC. To wszystko nadal będzie sprawdzane przez policjantów. Ci, w trakcie kontroli, cały czas będą też mogli zatrzymać nasz dowód rejestracyjny - fizycznie nie przejmą dokumentu, ale odhaczą odpowiednią kratkę w systemie informatycznym i efekt będzie dokładnie taki sam. 

Przepisy to ułatwienie, które nie zwalnia kierowców z innych obowiązków. 


(ug)