Zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego artykuł Prawa geologicznego i górniczego, dotyczący konstrukcji opłaty eksploatacyjnej, jaką winien uiszczać wydobywający kopalinę, jest zgodny z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Przepis Prawa geologicznego i górniczego został zaskarżony przez kilka gmin, które podnosiły, że w ustawie brak jest brak dostatecznej precyzji regulacji, dotyczącej sposobu ustalania opłaty. Brak precyzji, gdy chodzi o element zasadniczy dla konstrukcji daniny publicznej, jakim jest ścisłe określenie jej podstawy wymiaru narusza zasadę określoności przepisów prawnych - argumentowali skarżący.

Wskazywali, że ustawa zakłada, iż precyzyjne określenie opłaty zawarte jest w rozporządzeniu premiera, podczas gdy powinno się to znaleźć w akcie prawnym wyższej rangi, czyli ustawie.

Trybunał, orzekający w pełnym składzie nie podzielił ich zdania.