Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie strategii.

Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię.

Strategię opracuje zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele resortu zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Andrzej Duda: To najwyższy czas

Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę. (...) To był najwyższy czas na to, abyśmy taki dokument, który stanowi ramę dla Narodowej Strategii Onkologicznej przygotowali, po to by w sposób kompleksowy rozwiązać problem walki z nowotworami w naszym kraju - powiedział prezydent.

Podkreślił, że statystyki jasno wskazują, iż zachorowalność na nowotwory wzrasta. Co roku w Polsce jest to około 160 tys. zachorowań, z których zgonem pacjenta kończy się około 100 tys. Jeżeli to przeliczyć, to wykrywa się dziennie około 300 nowotworów u pacjentów w Polsce, z czego 220 osób umiera - podał. Wskazał też, że przewiduje się, iż zachorowalność w przyszłości będzie rosła m.in. w związku z wydłużeniem życia.

Potrzebujemy strategii kompleksowej, czyli takiej, która obejmuje nie tylko leczenie i działania o charakterze medycznym; potrzebujemy także profilaktyki, w tym edukacji; potrzebujemy działań o charakterze badawczym, działań naukowych; potrzebujemy wreszcie strategii psychologicznej, tego jak postępować z pacjentem, u którego wykryto chorobę - mówił Andrzej Duda.

Potrzebujemy całej strategii, która będzie prowadziła pacjenta poprzez działania edukacyjne, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, rekonwalescencję, aż do opieki paliatywnej i psychologicznej. To właśnie w ramach, które zostały zarysowane w ustawie, to wszystko zostanie umieszczone i przybierze postać Narodowej Strategii Onkologicznej - dodał.