Sejm ma dziś wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na to stanowisko jest dr hab. nauk prawnych, profesor UKSW w Warszawie Grzegorz Jędrejek. Wobec wprowadzenia do porządku obrad tego punktu został zgłoszony sprzeciw. Sejm w pierwszej kolejności będzie więc głosować - czy zostanie on wprowadzony.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jędrejka na sędziego TK. Komisja przegłosowała opinię mimo głosów opozycji, by przełożyć posiedzenie, a kandydata pytać później. Opozycja protestowała m.in. przeciw trybowi prac nad zaopiniowaniem kandydatury.

Na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego wygasiło mandat sędziego Andrzeja Wróbla. Ustawa o statusie sędziów TK głosi, że wygaśnięcie mandatu sędziego TK przed upływem kadencji następuje w przypadku m.in. zrzeczenia się przez niego urzędu. Po wyborze następcy Wróbla, w 15-osobowym TK będzie ośmioro sędziów wybranych przez obecny Sejm.

Kim jest Grzegorz Jędrejek?


Grzegorz Jędrejek jest autorem 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 roku jest zatrudniony w Sądzie Najwyższym.

(MN)