Stare pieniądze o wartości 250 tys. nowych zł na pomoc dzieciom z ubogich rodzin zebrał Narodowy Bank Polski i Caritas Polska w ramach akcji "Wymieńmy się". Zgromadzone banknoty i monety ważą niemal 3,5 tony.

Dzięki akcji pomoc otrzyma prawie trzysta dzieci z ubogich rodzin w całej Polsce. Tysiące osób w całej Polsce włączyło się do akcji i przekazało stare pieniądze na pomoc dzieciom w ramach programu "Skrzydła". Setki pracowników i woluntariuszy zaangażowanych było w segregowanie i liczenie banknotów, które wpływały do Caritas w całej Polsce - powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

Podkreślił, że w skarbonkach wystawionych w oddziałach okręgowych NBP - oprócz pieniędzy sprzed denominacji - znalazły się również waluty innych krajów oraz okazy kolekcjonerskie. W maju Caritas Polska przeprowadzi internetową aukcję, na której zostaną wystawione monety oraz banknoty, jakie wpłynęły do Caritas i nie zostały wymienione. Całkowity dochód z aukcji zostanie również przekazany na program "Skrzydła" i zapewni wsparcie finansowe dla kolejnych dzieci - zapewnił ks. Subocz.

To piękne zakończenie ostatniego rozdziału denominacji w Polsce - ocenił dyrektor departamentu komunikacji i promocji NBP Marcin Kaszuba. Dodał, że dzięki zebranym pieniądzom wiele dziecięcych marzeń zostanie zrealizowanych.

Program Caritas "Skrzydła" powstał 2005 r. Polega na długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w dożywianiu, zakupie wyprawek szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek. Program proponuje objęcie opieką finansową dziecka firmom i osobom prywatnym, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez przynajmniej jeden semestr. Obecnie Caritas w Polsce obejmuje opieką ponad 3,2 tys. dzieci.