Starych dowodów osobistych nie wymieniło jeszcze ponad półtora miliona Polaków. Tak wynika z danych MSWiA zebranych do 31 grudnia ubiegłego. W grupie osób, które jeszcze nie wymieniły dowodów osobistych są głównie obywatele polscy przebywający za granicą oraz osoby przebywające w Polsce, które jednak nie korzystają z dowodu w życiu codziennym.

MSWiA kontynuuje akcję medialną zachęcającą do wymiany dowodu. Planowana jest także dodatkowa akcja informacyjna za granicą za pośrednictwem konsulatów, polskich kościołów oraz prasy polonijnej.

Termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa 31 marca 2008 r., jednak od 1 stycznia dokumenty te nie uprawniają do przekraczania granic Polski. Brak nowego dokumentu tożsamości może powodować pewne utrudnienia także w kraju. Nie można załatwić wielu spraw m.in. w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Złożenie wniosku o wymianę dowodu do 31 grudnia 2007 r. było gwarancją, że nowy dokument otrzyma się do 31 marca 2008 r.