Polski rząd chce obronić przemysł przed skutkami polityki klimatycznej, zaskarżając decyzję Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości - pisze "Rzeczpospolita". Jest szkodliwa dla polskich przedsiębiorców" - argumentuje gazecie wicepremier Pawlak. Chodzi o zasady przydziału darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu.

Jak dowiedziała się "Rz", resort gospodarki przygotował komplet dokumentów do wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczyna procedurę zaskarżenia. Komisja Europejska, ustalając zasady przydziału darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu jako wyznacznik wybrała instalacje gazowe, a to dla polskich zakładów, które do produkcji korzystają głównie z elektrowni i ciepłowni opalanych węglem, jest wyjątkowo niekorzystne.

Zgodnie z prawem europejskim bilans energetyczny jest ustalany przez państwa członkowskie, nie możemy więc zaakceptować prób narzucenia nam go przez Komisję - argumentuje szef resortu gospodarki. Gazeta zaznacza, że w przypadku jeśli Bruksela nie zmieni swojej decyzji co do przydziału uprawnień na CO2, to w 2013 roku ciepło zdrożeje u nas aż o 22 procent.