"Ruszyła budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Prace zostaną zakończone jesienią tego roku. Będziemy mieli pełen monitoring tego, co dzieje się na granicy z Rosją" - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA o rozpoczęciu prac budowlanych nad zaporą elektroniczną na granicy z Rosją poinformował na konferencji prasowej w resorcie. Właśnie dzisiaj ruszyły już bardzo konkretne prace ziemne dotyczące budowy zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej, czyli na granicy z okręgiem królewieckim - powiedział minister.

Zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników ruchu, zabezpieczy 199 kilometrów granicy. Swoim zasięgiem obejmie całą lądową granicę z Rosją z wyjątkiem odcinka Mierzei Wiślanej, gdzie już od kilku lat granicę chronią urządzenia elektroniczne.

Jak zapewnił Kamiński, zapora na granicy z Rosją będzie "niesłychanie nowoczesna" - taka, jak na granicy z Białorusią. Będziemy mieli pełen monitoring tego, co się dzieje na granicy z Rosją - dodał.

Szef MSWiA zapowiedział, że prace zostaną zakończone na jesieni tego roku. Nasza granica wschodnia będzie - jestem przekonany - znakomicie przygotowana do wszelkiego typu nielegalnych działań, które wiążą się z sytuacjami kryzysowymi z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jestem przekonany, że będzie to najlepiej zabezpieczona granicy Unii Europejskiej - powiedział minister.

Na budowę zapory elektronicznej zakontraktowana została kwota ponad 373 mln zł, w tym 42 mln zł na utwardzenie terenu na wybranych odcinkach granicy. Wykonawcą jest polska firma Telbud, z którą straż graniczna podpisała umowę w grudniu ubiegłego roku.

Będzie podzielona na dwanaście funkcjonalnych odcinków

Rzeczniczka straży granicznej por. Anna Michalska poinformowała, że roboty budowlane rozpoczęły się w rejonie Placówek SG w Bezledach i Sępopolu. Pierwsze prace w pasie drogi granicznej polegają na posadowieniu słupów kamerowych oraz instalacji kabli zasilających i transmisyjnych.

Zapora będzie podzielona na dwanaście funkcjonalnych odcinków. Zainstalowanych zostanie na nich ok. 2 tys. słupów kamerowych, 3 tys. kamer wideo oraz 700 km kabli zasilających, transmisyjnych i detekcyjnych.

Oprócz robót na granicy od końca marca trwają też prace nad Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie. W centrum, do którego będą spływały sygnały z zapory, będzie dwanaście stanowisk operatorskich. Funkcjonariusze SG będą w trybie 24-godzinnym pełnili tam służbę i monitorowali sytuację na granicy.

Zapora elektroniczna na granicy z Rosją powstaje na podstawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która weszła w życie 4 listopada 2021 roku. Ustawa ta została uchwalona na wniosek MSWiA w związku z presją migracyjną z Białorusi. Na jej podstawie powstała zapora fizyczna na granicy polsko-białoruskiej oraz zapora elektroniczna, nad którą trwają ostatnie prace.

Zgodnie z ustawą do budowy zabezpieczenia granicy nie są stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych. Kontrolę nad zamówieniami sprawuje CBA. Informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zabezpieczenia są niejawne.