Polska spłaciła ostatnią ratę, swego długu zaciągniętego jeszcze w latach 70. wobec tzw. Klubu Paryskiego - poinformował resort finansów. To 886 milionów dolarów. Do spłacenia pozostaje jeszcze zadłużenie z lat 70. wobec banków komercyjnych - to ponad 340 milionów dolarów. Mamy na to czas do 2024 roku.

Zadłużenie wobec Klubu Paryskiego było wynikiem porozumienia, zawartego w kwietniu 1991 r. z 17 krajami wierzycielami, o reorganizacji i redukcji polskiego długu. Zgodnie z porozumieniem, dług Polski zredukowano o połowę wartości łącznych płatności. Oznaczało to zmniejszenie zobowiązań z tytułu kapitału do poziomu 26,4 mld dolarów w 1994 r.

Ministerstwo poinformowało, że od 2001 r. Polska rozpoczęła operacje przedterminowej spłaty zobowiązań wobec Klubu Paryskiego. Pierwsza, przeprowadzona w 2001 r. dotyczyła Brazylii (3,3 mld dol.). W 2005 r. Polska zadeklarowała gotowość spłaty całości pozostałego zadłużenia. Część krajów zgodziła się na tę operację i w rezultacie w 2005 r. spłacono przed terminem zobowiązania o równowartości 5,8 mld dol.

Gotowość przedterminowej spłaty całości długu wobec Klubu Paryskiego podtrzymywana była również w latach późniejszych. W 2008 r. dokonano przedterminowej spłaty zadłużenia wobec Francji o równowartości 0,5 mld USD.