Polscy prokuratorzy złożyli skargę do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej na zmianę zasad wynagradzania. Chcą interwencji unijnych władz w sprawie szybkiego zrównania statusu naszych śledczych z europejskimi standardami - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Pismo Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Przedstawia coraz trudniejsze warunki pracy śledczych i podejmowane przez środowisko inicjatywy mające zmobilizować władze krajowe do poprawy ich sytuacji zawodowej.

Jak mówi wiceszef związku, prokurator Jacek Skała, polska prezydencja w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości stanęła pod znakiem "psucia prawa" i próby zerwania umowy dotyczącej waloryzacji wynagrodzeń z 2008 roku. Stojąc na czele unijnej prezydencji, możemy się pochwalić 39. miejscem wśród państw Europy pod względem wysokości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Za nami jest Armenia, Azerbejdżan, Albania, Mołdawia, Gruzja - wylicza.

Śledczy przypominają, że w momencie akcesji Polski do UE, władze zapowiedziały, iż będą dążyć do zrównania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów ze średnią europejską do 2012 roku. A dotychczas podejmowane działania tylko nieznacznie poprawiły ich sytuację. Wystąpienie poparły: Komitet Obrony Prokuratorów i Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów "Ad vocem".