Kształcenie na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych, wspólne projekty B+R, realizacja prac dyplomowych - magisterskich i doktorskich. To jedynie część zadeklarowanego współdziałania pomiędzy Politechniką Poznańską a firmą Wielton SA. Umowę o współpracy podpisali rektor, prof. Teofil Jesionowski oraz wiceprezes Zarządu Wieltonu Piotr Kuś. Głównym celem umowy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uczelni oraz potencjału i pozycji Przedsiębiorcy dla dalszych działań służących dobru Stron - poinformowała we wtorek poznańska uczelnia.

Szczegółowa współpraca ma obejmować: tworzenie interdyscyplinarnego zespołu kreującego standardy badań w zakresie chłodnictwa; wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy i wyników działalności naukowej (w tym m.in. wyników badań, obliczeń i doświadczeń eksperymentalnych) w zakresie chłodnictwa; współpracę zespołową w zakresie chłodnictwa; wspólną realizację prac dyplomowych - magisterskich i doktorskich; wzajemne konsultacje w zakresie chłodnictwa; wspólne publikacje w różnego typu wydawnictwach.

Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej jest przekonany podpisane porozumienie będzie korzystane dla studentów, doktorantów, pracowników oraz Uczelni. "Wielton to nie tylko naczepy, ale nowa jakość produktowa. Tu nauka wdrożeniowa będzie mogła zrealizować duże projekty".

Piotr Kuś, wiceprezes Zarządu Wieltonu SA podkreśla, że umowa o współpracy to możliwość sprawdzenia teorii naukowych z wykorzystaniem ich w praktyce. "Należy pamiętać, że żyjemy w czasach, w których wiedza i kompetencje są niezwykle istotne z punktu widzenia bycia liderem w danej branży. Z tych kompetencji chcemy korzystać, by rozwijać naszą ofertę produktową".

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona dziesięciu największych producentów w swojej branży na świecie. Grupa Wielton posiada cztery centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech, we Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Pod koniec 2016 r. Wielton uruchomił spółkę zależną na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie ok. 3,3 tys. pracowników, przy czym najwięcej, bo aż 1,9 tys. w Wieluniu. W 2016 r. w Wieluniu Wielton otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami w Polsce i za granicą, a Dział Badań i Rozwoju posiada jedyną w Polsce, a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania naczep, która umożliwia wykrywanie ewentualnych usterek już na etapie testów produkowanych pojazdów.