Dymisji Komendanta Głównego i jego zastępcy chcą policjanci z NSZZ.

Policyjni związkowcy zgłosili wotum nieufności wobec komendanta głównego policji i jego pierwszego zastępcy. Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ Policjantów zapowiedziała, że jeśli obaj panowie sami nie podadzą się do dymisji, to związek wystąpi do ministra spraw wewnętrznych o ich odwołanie.

Przypomnijmy, że policyjni związkowcy demonstrowali dziś na ulicach Warszawy. Chcieli się dowiedzieć czy i kiedy dostaną podwyżki. Z manifestantami w mundurach nie spotkali się ani przedstawiciele rządu ani komendant główny.

Wiadomości RMF FM 17:45