Możni tego świata stosują podwójne standardy – twierdzą organizacje praw człowieka. Z jednej strony eksportują kosztowną broń do biednych państw, by potem zastanawiać się, jak walczyć z ubóstwem w tych krajach.

We wspólnym raporcie różne organizacje, w tym Amnesty International, podkreślają, że kraje G8 wpędzają niektóre państwa w spiralę ubóstwa. Chodzi tu zwłaszcza kraje afrykańskie, które importują broń wartą miliardy dolarów.

Raport oskarżający grupę G8 publikowany jest dziś, na dzień przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych najbogatszych państw. W Londynie mają oni rozmawiać właśnie na temat... kontroli handlu bronią na świecie.