Ponad 555 tys. zł zapłaci Skarb Państwa rolnikom za straty wyrządzone przez niedźwiedzie, wilki, bobry i żubry w województwie podkarpackim - poinformowała zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Magdalena Grabowska. Jak podała, od początku tego roku wilki zabiły 10 koni, 8 sztuk bydła i 463 owce.

Niedźwiedzie, wilki i żubry wyrządzają szkody głównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Z kolei bobry dodatkowo dokonują zniszczeń w dawnym województwie tarnobrzeskim.

Według szacunków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, na Podkarpaciu żyje około 450 wilków, 120 niedźwiedzi, 6 tys. bobrów i 300 żubrów. Za zniszczenia dokonane przez zwierzęta chronione płaci Skarb Państwa, za szkody zwierzyny łownej koła łowieckie.