3 czerwca to wyznaczony przez „Solidarność” termin akcji strajkowej na poczcie. Tak zdecydował we wtorek związek zawodowy. Do tego czasu jest szansa na porozumienie, i to coraz większa, bo „Solidarność” zmodyfikowała swoje żądania - odstąpiła od 700 złotowej podwyżki.

Teraz związkowcy domagają się 400 złotych. To tyle, ile proponuje dyrekcja poczty, ale spór dotyczy tego, od kiedy podwyżka ma być wypłacana. Dyrekcja proponuje podwyżki od sierpnia, podwyżek od kwietnia domaga się 37 związków pocztowych, a od stycznia żąda „Solidarność”. Negocjacje mają być wznowione w środę o godz. 18.