Skończy się odbieranie sądowych listów w warzywniaku albo w pralni. Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę sądów do 2018 roku.

Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, Poczta Polska musi mieć czas, by przygotować się do przejęcia obsługi sądów od prywatnego operatora. Dlatego ta usługa ma być świadczona od lutego 2016 r.

Czas odbierania przesyłek sądowych w sklepach monopolowych 10 grudnia 2015 roku się zakończył - oświadczył Jaki. Zwrócił też uwagę, że z polecenia ministra sprawiedliwości zapisano w specyfikacji przetargu, by nie tylko brane pod uwagę kryterium ceny świadczonych usług, ale przede wszystkim kryterium ich jakości. Jego zdaniem wynik przetargu sprawi, że nie będą powtarzały się takie sytuacje, kiedy bardzo ważne przesyłki sądowe nie były dostarczane na czas, bądź nie trafiały tam, gdzie powinny.

Składając ofertę w przetargu na dostarczanie przesyłek sądowych Poczta Polska zaproponowała niższą cenę od konkurenta, bo 293,1 mln zł, podczas gdy Polska Grupa Pocztowa (PGP) wyceniła swoją na 475,6 mln zł.

Nadzorujący Pocztę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk twierdzi, że dobrze skalkulowała ona ofertę i poprawiła jakość. Poczta Polska zrobi wszystko, aby dać dowód, że jest tą instytucją, która to zadanie wykona w sposób właściwy - powiedział.

"Walczymy o nasze miejsce na rynku"

Rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski ocenił, że "przetarg to ważny element rozwoju Poczty Polskiej". Walczymy o nasze miejsce na rynku, poszukując dodatkowych źródeł przychodu, rozwijając usługi finansowe i zdobywając kontrakty nie tylko na obsługę listów, ale przede wszystkim - paczek - podkreślił.

Przetarg na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz sądów powszechnych został ogłoszony 7 maja przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Obecnie obsługą pocztową sądów zajmuje się spółka InPost (do której należy Polska Grupa Pocztowa), która wygrała przetarg w 2013 r.

Centrum Zakupów dla Sądownictwa oceniało oferty pod kątem m.in.: ceny brutto, gwarantowanego wolumenu doręczenia lub awizowania krajowych przesyłek pocztowych rejestrowanych, gwarantowanego terminu zwrotu do nadawcy, obszaru dostępności elektronicznego potwierdzenia odbioru oraz procenta osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

(mn)