Program opieki nad osobami starszymi, bony refundacyjne na leki nie tylko dla seniorów 75 plus, a także nowe formy aktywizacji zawodowej i program rozwoju turystyki i sportu osób starszych – m.in. takie propozycje chcą w niedzielę omówić ze środowiskiem seniorów politycy Platformy Obywatelskiej. Organizowana w Sejmie konferencja pt. "Polityka senioralna - czas na odważne decyzje" ma mieć charakter seminarium eksperckiego z udziałem niezależnych specjalistów i przedstawicieli środowisk seniorów, m.in. z uniwersytetów III wieku, rad seniorów oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Seniorów. Podczas spotkania głos ma zabrać m.in. była premier Ewa Kopacz.

Niedzielna konferencja to kolejna z cyklu regionalnych konwencji i debat programowych, które Platforma organizuje od połowy czerwca w całej Polsce. Wewnątrzpartyjną dyskusję nad nowymi propozycjami dla wyborców zakończy 1 października ogólnopolska konwencja PO, gdzie przyjęty zostanie nowy program Platformy "Polska obywatelska 2.0".

Prace nad nową ofertą PO trwają od marca - redakcję poszczególnych jego segmentów powierzono zespołom programowym, w skład których weszli partyjni eksperci w różnych dziedzinach. Za politykę senioralną odpowiadają m.in. Ewa Kopacz i b. wiceszef sejmowej komisji senioralnej, poseł PO Michał Szczerba.

Myślę, że to będzie ciekawa konferencja - będzie wyrazem kontynuacji naszej troski o seniorów, konkretnych rzeczy, które byśmy chcieli w dalszym ciągu robić dla tego środowiska - powiedziała PAP Ewa Kopacz. Z kolei Michał Szczerba podkreślił, że polityka senioralna powinna być ważnym elementem nowego programu partii. Chcemy przedstawić pakiet działań skierowanych do osób starszych - konkretne rozwiązania, które będą dotyczyły godnej, zdrowej, aktywnej starości - dodał.

Jakie propozycje dla seniorów ma PO?

Propozycje, nad którymi pracował m.in. partyjny zespół ds. polityki senioralnej, mają zostać omówione w niedzielę z zaproszonymi reprezentantami środowisk seniorów i ekspertami. Będą propozycje związane z transportem, m.in. bezpieczeństwem ruchu drogowego, zdrowiem, aktywizacją zawodową, wsparciem dla osób niesamodzielnych, również mieszkalnictwem - wyliczał Szczerba. Uważamy, że rządowy program bezpłatnych leków 75 plus to krok w dobrym kierunku, ale zdecydowanie niewystarczający i dosyć nieprzyjazny dla samych pacjentów. Chodzi m.in. o brak możliwości wypisywania recept przez lekarzy specjalistów i odsyłanie pacjenta do lekarza POZ, żeby wypisał receptę na bezpłatny lek - dodał. Według niego, lepszym rozwiązaniem były postulowane przez Platformę w ubiegłorocznej kampanii parlamentarnej bony refundacyjne na leki dla osób najbardziej potrzebujących.
 
Wśród propozycji, które mają paść w niedzielę jest powrót do odrzuconej w poprzedniej kadencji przez Senat nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która dawałaby pieszemu oczekującemu na przejściu pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Zdaniem Szczerby, takie rozwiązania poprawiłyby bezpieczeństwo pieszych na drodze, do których zaliczają się w dużej mierze osoby starsze.

Kolejne postulaty do dyskusji to m.in. zobowiązanie samorządów do likwidacji barier architektonicznych, które utrudniają funkcjonowanie osobom starszym, a także program związany z turystyką i sportem dla seniorów.

(MN)