Podczas prac ziemnych w centrum Płocka doszło do uszkodzenia instalacji gazowej i wycieku gazu. Ewakuowani mieszkańcy okolicznych budynków wrócili już do swoich domów. Gazociąg jest naprawiany.

Gazociąg między ulicami Północną i Przeskok, będący odgałęzieniem głównej magistrali, uszkodziła koparka. Miejsce awarii zabezpieczało pięć jednostek straży pożarnej. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się gazu w powietrzu, rozstawiono kurtyny wodne. Po zamknięciu dopływu gazu w instalacji, specjalistyczne służby przystąpiły do naprawy gazociągu.

Ze względu na początkowe wysokie stężenie w powietrzu ulatniającego się gazu, z okolicznych domów jednorodzinnych ewakuowano w sumie 25 osób. Gdy odcięto dopływ gazu, a jego stężenie w powietrzu spadło, po około godzinie mieszkańcy zaczęli wracać do domów.

W związku z awarią zamknięto dla ruchu ulice Północną i Przeskok oraz część sąsiednich i wyznaczono objazdy.