Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył płk. Wiesława Kukułę na stanowisko dowódcy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Kukuła obejmuje obowiązki organizacyjne związane z przygotowaniem trzech brygad na granicy wschodniej. Pracami koncepcyjnymi zajmuje się dyrektor Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Grzegorz Kwaśniak. Jak zapowiada MON, jeszcze w tym tygodniu do rządu zostanie przekazany projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Według zapowiedzi MON Wojska Obrony Terytorialnej maja się stać piątym rodzajem sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. W skład WOT mają wejść rezerwiści i ochotnicy z organizacji paramilitarnych.

WOT mają docelowo ma liczyć ok. 35 tys. żołnierzy. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (po jednej w każdym województwie i dwie na Mazowszu). W pierwszej kolejności mają powstać brygady w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz cztery bataliony: w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach.

Urodzony 16 marca 1972 w Częstochowie Kukuła od 2012 r. dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz studiów magisterskich na WAT na kierunku elektronika i telekomunikacja. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1996 r. Kukuła służył w 1. pułku specjalnym, a w latach 2003-04 w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Od 2006 r. pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Na stopień pułkownika mianowany w 2008 roku.

(mpw)