Sejm znowelizował ustawę o najniższych płacach w ochronie zdrowia gwarantującą od 1 lipca minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, poniżej którego nie będą opłacani pracownicy ochrony zdrowia.

Chodzi o nowelę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Za głosowało 433 posłów, 3 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

Regulacja zakłada, że od 1 lipca 2021 r., czyli o pół roku wcześniej niż planowano, żaden pracownik medyczny i działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Ustawa wprowadza także mechanizm gwarantujący, że żaden pracownik medyczny nie będzie miał obniżonej pensji. Chodzi tutaj o pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy ze specjalizacją, którzy do połowy tego roku są objęci regulacjami płacowymi opartymi na odrębnych strumieniach finansowania.

Do regulacji dołączono współczynniki dla poszczególnych grup zawodowych.

Żadna z poprawek opozycji nie zyskała poparcia

Podczas czwartkowego posiedzenia komisje zaopiniowały 13 poprawek zgłoszonych przez opozycję. Większość z nich dotyczyła podniesienia współczynników pracy. Żadna z nich nie zyskała poparcia komisji. Pozostałe propozycje dotyczyły m.in. tego, by przy ustalaniu minimalnych wynagrodzeń brać pod uwagę nie kwalifikacje wymagane, ale zajmowane na konkretnym stanowisku (poprawka Lewicy).

Proponowana zmiana autorstwa klubu Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści brzmiała, aby współczynniki pracy od 2022 r. podlegały corocznemu podwyższeniu o 0,2.

Koalicja Obywatelska wnosiła również, aby zobowiązywać pracodawcę do przeliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracownikowi, który podniósł swoje kwalifikacje w następnym miesiącu po udokumentowaniu tego faktu, zgodnie ze współczynnikiem pracy określonym dla grupy zawodowej odpowiadającej tym nowym kwalifikacjom.

Żadna z tych poprawek nie zyskała w piątek w Sejmie poparcia większości.