​Pilna narada przedstawicieli najważniejszych instytucji finansowych państwa w sprawie afery w Komisji Nadzoru Finansowego. W Warszawie zebrali się: minister finansów Teresa Czerwińska, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Andrzej Kazimierczak, szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zdzisław Sokal oraz nowy tymczasowy szef Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki. Spotkali się w ramach Komitetu Stabilności Finansowej.

Zebrani przede wszystkim wysłali bardzo mocny i wyraźny sygnał do wszystkich klientów Idea Banku oraz Getin Noble Banku, a więc dwóch banków miliardera Leszka Czarneckiego, o których kłopotach jest w ostatnich dniach bardzo głośno.

Szefowie najważniejszych instytucji finansowych państwa apelują do klientów Idei i Getinu, by pamiętali, że ich oszczędności są gwarantowane przez państwo do kwoty 100 tysięcy euro, czyli prawie 430 tysięcy złotych na osobę. Proszą więc, by klienci nie panikowali i nie wycofywali pieniędzy z tych banków, bo to tylko pogorszyłoby sprawę.

Wszystkie instytucje podkreśliły, że są gotowe zrobić wszystko, by zachować bezpieczeństwo całego systemu bankowego.

(az)