Białostocka prokuratura wystąpiła do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Aleksandry Jakubowskiej. Byłej posłance SLD ma zostać postawiony zarzut przekroczenia uprawnień przy pracach nad ustawą medialną.

Formalny wniosek, przesłany do warszawskiej Prokuratury Krajowej, jest pierwszym krokiem do pozbawienia Jakubowskiej immunitetu poselskiego. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, trafi do Marszałka Sejmu, a potem pod obrady Sejmu.

Według białostockiej prokuratury, Aleksandra Jakubowska miała bezprawnie zmienić zapisy rządowego projektu ustawy o radiofonii i telewizji. Nie chodzi tu jednak o słynne już słowa „lub czasopisma”, ale o wątek prywatyzacji telewizji regionalnej.