Egzaminem pisemnym z języka angielskiego dziś rano sesję maturalną rozpoczną polscy uczniowie chcący uzyskać Międzynarodową Maturę - International Baccalaureate (IB). W Polsce program przygotowujący do takiej matury realizuje 25 szkół ponadgimnazjalnych.

Na świecie program IB prowadzony jest przez ponad 2050 szkół w 125 krajach. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie.

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze w pierwszych dniach maja. Potrwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie będą zdawać kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Oprócz tego muszą zdawać egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), nauk przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole.

Materiały na egzamin maturalny przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane do szkół na całym świecie. Wszystkie egzaminy, z wyjątkiem egzaminu z języka ojczystego, uczniowie zdają w języku angielskim.