Reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny - to pięć filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jego założenia ujawnił po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym podjęto uchwałę o przyjęciu programu. Realizacja planu ma kosztować bilion złotych.

Reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny - to pięć filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jego założenia ujawnił po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym podjęto uchwałę o przyjęciu programu. Realizacja planu ma kosztować bilion złotych.
Stocznia w Szczecinie (zdj. ilustracyjne) //Marcin Bielecki /PAP

Aby ten cel (plan rozwoju - przyp. red.), który jest przed nami osiągnąć, chcemy zaproponować na najbliższą przyszłość na pięć, dziesięć, piętnaście lat plan gospodarczego rozwoju oparty o pięć filarów - powiedział Morawiecki. Jak wskazał, są to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny.

Polska ma jeszcze przemysł, nie zlikwidowaliśmy wszystkiego aczkolwiek trzeba pamiętać, że dwie trzecie polskiego przemysłu właściwie jest elementem firm zagranicznych. My chcemy zdecydowanie wzmocnić inwestycje - mówił. Jak zaznaczył, chodzi o wzrost udziału inwestycji w PKB z obecnych 18 procent. Państwa, które rozwijały się szybciej, które rozwijały się równomiernie, stabilnie przez wiele lat miały poziom inwestycji do PKB w wysokości 25 procent lub więcej - powiedział.

Podkreślił, że w ramach działań na rzecz reindustrializacji "ogromny" nacisk kładziony ma być na wsparcie kapitału prywatnego. Wzmacniane i rozwijane mają być także - jak wskazał Morawiecki - "doliny przemysłowe". Chcemy, żeby były doliny: kolejowa, stoczniowa - wskazał.

Wspierane mają być także inwestycje zagraniczne, na których - jak mówił Morawiecki "bardzo nam zależy". Chcemy we współpracy z kapitałem zagranicznym, z technologiami zagranicznymi unowocześniać polskich przemysł - podkreślił.

Powstanie "konstytucja dla biznesu"

Drugi filar to rozwój innowacyjnych firm. Zaoferujemy przed końcem roku "konstytucję dla biznesu", czyli dużo bardziej przewidywalne, transparentne warunki do prowadzenie biznesu zarówno z punktu widzenie elementów skarbowych jak i regulacyjnych, co, do których przedsiębiorcy bardzo często narzekają, że się bardzo często zmieniają - powiedział Morawiecki.

Podkreślił też znaczenie innowacyjności. Tak żeby nasze firmy stawały się bardziej innowacyjne i przesuwały się na drabinie wartości dodanej, szczebel po szczeblu, rok po roku coraz wyżej. Jest to niezwykle ważne, żeby w tym międzynarodowym podziale pracy osiągać coraz wyższy stopień zaawansowania, bo dzięki temu będziemy mogli zaoferować naszym pracownikom jak najlepsza płace - zaznaczył Morawiecki.

Wicepremier mówiąc o trzecim filarze - kapitał dla rozwoju - powiedział: Naszym wielkim marzeniem jest, aby długofalowo rozwój oprzeć na oszczędnościach. Oszczędności trzecio-filarowe, oszczędności prywatne, ale też oszczędności publiczne mają stanowić podstawowy element wzmocnienia programu inwestycyjnego, industrializacyjnego. Podkreślił też rolę środków unijnych i współpracy z prywatnymi instytucjami finansowymi.

Czwarty filar, który dotyczy ekspansji zagranicznej ma się dokonać m.in. za sprawą: utworzenia Pionu Wspierania Eksportu w Polskim Funduszu Rozwoju, reformy dyplomacji ekonomicznej i budowy silnej marki Polska.

Niesamowicie ważne jest także, aby ten kompleksowy plan rozwoju był programem zrównoważonym. Zaś rozwój społeczny i terytorialny mają zagwarantować: pakt dla obszarów wiejskich, skuteczna polityka regionalna oraz edukacja - powiedział Morawiecki, mówiąc o piątym filarze, czyli rozwoju społecznym i terytorialnym.