Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo otrzymało dwie kolejne koncesje na poszukiwanie oraz wydobycie ropy i gazu w Norwegii. Tamtejsze Ministerstwo ds. Węglowodorów i Energii przyznało polskiej spółce dwa obszary na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

PGNiG, jako współkoncesjonariusz, jest zobowiązane przeprowadzić badania geologiczne na obszarach objętych koncesją. Jej warunki przewidują, że w ciągu dwóch lat musi zapaść decyzja o odwiertach - w przeciwnym wypadku prawa do tych miejsc wrócą do norweskiego rządu. Wiercenia musza nastąpić w ciągu czterech lat.

Polska firma ma już 10 koncesji w Norwegii - najważniejsze na złożu Skarv. Jego eksploatacja ma się zacząć już w sierpniu. Rocznie będzie z niego wydobywane 400 tysięcy ton ropy i 400 milionów metrów sześciennych gazu. Surowcami zainteresowane są Wielka Brytania, Niemcy i Holandia.