Ks. prof. Walerian Słomka został pozbawiony odznaczenia państwowego na wniosek ofiary swoich pedofilskich działań. Kancelaria Prezydenta potwierdziła naszą wczorajszą informację o odebraniu byłemu wykładowcy KUL Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Ks. Słomka miał się dopuszczać czynów pedofilskich w latach 1986-1994.

O odebranie ks. Walerianowi Słomce wszystkich orderów i odznaczeń wnioskował do prezydenta w kwietniu pan Piotr, ofiara jego pedofilskich zachowań. Wniosek został wysłany do Kancelarii Prezydenta m.in. na podstawie wyroku, nakazującego księdzu skierowanie do niego pisemnych przeprosin. 

W marcu Sąd Apelacyjny w Lublinie nakazał pozwanemu przez pana Piotra księdzu wystosowanie do niego listu, zawierającego dokładnie zredagowane przeprosiny. W maju ks. Słomka wykonał wyrok, o czym pan Piotr także poinformował Kancelarię Prezydenta.

Jako ksiądz naruszył moją godność i nietykalność cielesną. Byłem wtedy dzieckiem. W postępowaniach sądowych udowodniłem, że wyżej wymieniony molestował mnie seksualnie - pisał pan Piotr do prezydenta. Dodał, że same czyny uległy wprawdzie przedawnieniu i ich sprawca formalnie nie jest osobą karalną, ale trudno sobie wyobrazić, żeby odznaczenia nosiła osoba skalana niegodziwymi zachowaniami wobec dziecka. 

Prezydent Duda zgodził się z ofiarą pedofila i pozbawił ks. Waleriana Słomkę orderu podpisanym przed tygodniem postanowieniem.


Opublikowano już uzasadnienie decyzji prezydenta o odebraniu orderu byłemu wykładowcy KUL. Oto jego treść: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 10 września 2019 r. pozbawił ks. Waleriana Słomkę Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Ks. Walerian Słomka pozbawiony został orderu na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy Prezydent RP może podjąć decyzję o pozbawieniu orderów i odznaczeń w razie stwierdzenia, że odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia."

Opracowanie: