Ponad tysiąc złotych miesięcznie – takie stypendium dostaną najlepsi studenci w ramach programu "Kierunki Zamawiane". Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrał kilkadziesiąt uczelni, które dzięki nowatorskim kierunkom studiów otrzymają specjalne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Do roku 2013 wybrane uczelnie dostaną w sumie miliard euro. Na najbliższy rok dla 47 wybranych uczelni przewidziano 86 milionów złotych. Preferowane są te szkoły, które w swoim progami oferują głównie kierunki ścisłe.

Technologie w medycynie, technologie energooszczędne w budownictwie, zastosowanie technologii informacyjnych, zastosowanie matematyki, biotechnologia medyczna, biotechnologia rolnicza - wymieniała minister szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.